autoalarmy legendford
  Kontakt English Deutsch


LEGENDFORD F-14

Zestaw Legendford F-14 zawiera:
  • centralkę alarmową,
  • 2 piloty ze zmienną transmisją kodu,
  • diodę - 2 pin,
  • wiązkę przewodów głównych (zasilania, sterowania dźwiękowymi i świetlnymi sygnałami) - 8 pin,
  • wiązkę przewodów sterowania zamkiem centralnym - 6 pin.

W opcji:

  • dwustrefowy czujnik wstrząsowy z wiązką - 4 pin.

Opis funkcji alarmu

Ochronne funkcje autoalarmu:
- ochrona przed kradzieżą poprzez blokadę silnika,
- ochrona drzwi i pokryw pojazdu: silnika i bagażnika,
- ochrona karoserii (czujnik wstrząsowy - dwustrefowy),
- ochrona przed odcięciem zasilania (zachowanie w pamięci stanu, w jakim znajdował się autoalarm do momentu odcięcia zasilania).

Dodatkowe funkcje autoalarmu:
- automatyczne sterowanie zamkiem centralnym,
- automatyczny powrót do stanu czuwania w razie przypadkowego otwarcia; Zobacz szczegóły,
- automatyczne wejście w stan czuwania (funkcja programowalna); Zobacz szczegóły,
- włączenie i wyłączenie alarmu bez dźwiękowego potwierdzenia (funkcja programowalna),
- sygnalizacja diodą o stanie, w jakim znajduje się system,
- odłączenie czujnika za pomocą pilota; Zobacz szczegóły,
- programowalna długość impulsu na centralny zamek (zamykanie i otwieranie 0,8s.; zamykanie i otwieranie 0,8s., dwa impulsy na otwieranie; zamykanie i otwieranie 3,5s.; zamykanie 30s. i otwieranie 0,8s.),
- programowalny czas włączania się funkcji ochronnych (nie dotyczy blokady zapłonu)- 40s lub 5 s,
- programowalne wyjście na syrenę lub klakson,
- awaryjne wyjście ze stanu czuwania bez pomocy pilota,
- Funkcje zapewnienia bezpieczeństwa osobistego:

  • Funkcja "PANIC",
  • Automatyczne sterowanie zamkami drzwi w czasie jazdy (programowalne); Zobacz szczegóły.

Wejście w stan czuwania / Uzbrojenie systemu

W celu włączenia systemu na krótko należy nacisnąć lewy przycisk P1 na pilocie. Uzbrojenie alarmu zostanie potwierdzone krótkim sygnałem syrenki i jednym błyskiem świateł.
Zamki zamkną się, załączy się blokada zapłonu. Pozostałe funkcje ochronne załączą się po upływie 5 sekund. Dioda zacznie wolno pulsować.

Jeśli po przyciśnięciu lewego przycisku w czasie załączania alarmu pojawią się trzy dodatkowe dźwięki syren (trzy błyski świateł), będzie to oznaczać, że drzwi lub klapy nie zostały domknięte, włączy się blokada silnika, ale ochrona drzwi i klapy będzie realizowana po ich domknięciu.

Odłączenie czujnika dodatkowego

W ciągu 5 sekund od momentu uzbrojenia systemu wciśnięcie prawego przycisku P2 na pilocie spowoduje odłączenie pierwszej strefy czujnika, powtórne wciśnięcie prawego przycisku P2 w ciągu jednej sekundy odłączy drugą strefę czujnika, trzecie przyciśnięcie prawego przycisku P2 w ciągu kolejnej sekundy spowoduje uaktywnienie czujnika, a to wszystko na jeden cykl czuwania. Działania zostaną potwierdzone sygnałami syreny: jeden sygnał - odłączona pierwsza strefa, dwa sygnały - odłączona druga strefa, trzy sygnały - załączenie czujnika.Wyjście ze stanu czuwania / Rozbrojenie systemu

W celu wyjścia ze stanu czuwania należy nacisnąć lewy przycisk P1 na pilocie. Wyłączenie alarmu będzie potwierdzone dwoma błyskami świateł i dwoma dźwiękowymi sygnałami syrenki. Zamki otworzą się (pod warunkiem, że jest zamontowany zamek centralny). Dioda zgaśnie.

Stan czuwania

Jeśli w stanie czuwania zostaną otwarte drzwi, klapy pojazdu lub zostanie wzbudzony czujnik uderzeń to uruchomiany zostanie alarm - przez 30 sekund działać będzie syrenka i będą migać światła. Nastąpi też przekazanie informacji na radiopowiadomienie (opcja).
Jeśli przyczyna alarmu ma charakter ciągły (np. stale otwarte drzwi) to będzie wywołany 1 cykl alarmowania, trwający 30 sekund (dźwięk syrenki), po czym alarm się wyłączy. Dana funkcja ma na celu oszczędność zasobów akumulatora oraz zachowanie spokoju w otoczeniu pojazdu zgodnie z wymogami przepisów homologacyjnych.
W momencie usunięcia przyczyny alarmowania (np. zamknięcie drzwi) alarm znów znajdzie się w stanie czuwania.

Aby wyłączyć sygnał syreny należy nacisnąć lewy przycisk P1 na pilocie. Syrena zostanie wyłączona, a system pozostanie w stanie czuwania. Aby wyłączyć alarm należy powtórnie krótko nacisnąć przycisk P1 na pilocie.Automatyczny powrót do stanu czuwania / Samouzbrajanie

Jeśli po wyjściu ze stanu czuwania drzwi lub pokrywy nie były otwarte, dioda będzie szybko pulsować, informując w ten sposób, że po upływie 30 sekund system uzbroi się ponownie i zamknie drzwi. Jeśli w tym czasie drzwi lub klapy zostaną otwarte lub uruchomiana stacyjka, samouzbrajanie zostanie wyłączone.

Funkcja ta eliminuje przypadkowe wyłączenie alarmu np. przy przypadkowym naciśnięciu przycisków w pilocie. Jest programowalna.Automatyczne wejście w stan czuwania

Po wyłączeniu stacyjki i zamknięciu drzwi dioda zacznie szybko pulsować i po upływie 30 sekund system automatycznie uzbroi się i zamknie zamki.

Funkcja ta jest programowalna.Blokada pasywna / Funkcja immobiliser

Po wyłączeniu stacyjki i zamknięciu drzwi dioda zacznie szybko pulsować i po upływie 30 sekund uruchomi się blokada zapłonu uniemożliwiająca uruchomienie pojazdu. Aby uruchomić samochód należy wcisnąć prawy przycisk P2 na pilocie.

Funkcja ta jest programowalna.Automatyczne sterowanie zamkami drzwi w czasie jazdy

Istnieje możliwość zaprogramowania alarmu tak, że po trzech sekundach od włączenia zapłonu silnika przy zamkniętych drzwiach zamki drzwi zamykają się automatycznie, a po wyłączeniu zapłonu otwierają się automatycznie.

Funkcja ta zabezpiecza Was przed ewentualną próbą wtargnięcia do wnętrza samochodu podczas postoju np. na światłach, przy przejściu dla pieszych. Dzięki tej funkcji możemy czuć się bezpiecznie w każdej sytuacji.


Przeznaczenie przycisków pilota


legendford pilot


Przyciski pilotaStacyjka wyłączonaStacyjka włączona
Lewy przycisk P1
(chwilowe przyciśnięcie)
wejście i wyjście ze stanu czuwania z dźwiękowym potwierdzeniem;

wyłączenie funkcji Panic;

wyłączenie alarmu.
-
Prawy przycisk P2
(chwilowe przyciśnięcie)
włączenie i wyłączenie czujnika dodatkowego (w ciągu pięciu sekund od momentu uzbrojenia systemu - jedno przyciśnięcie wyłącza pierwszą strefę, dwa - pierwszą i drugą strefę, trzy - włącza ponownie czujnik dodatkowy);

wyłączenie blokady pasywnej
-
Prawy przycisk P2
(przyciśnięcie dłużej niż 3 sekundy)
włączenie funkcji Panic-

Komunikaty dźwiękowe i świetlne

Liczba sygnałów dźwiękowych i świetlnychStan systemu
1Włączenie stanu czuwania
2Wyłączenie stanu czuwania
3Zawiadomienie o otwartej strefie przy włączonym zabezpieczeniu

Praca diody LED

Dioda LEDStan systemu
WyłączonaStan zabezpieczenia wyłączony / System rozbrojony
Miga powoliStan zabezpieczenia włączony / System uzbrojony
Miga szybkoAutomatyczne włączenie stanu czuwania / Samouzbrojenie systemu

back to top
tel +48 (22) 738 40 00
fax +48 (22) 738 40 13